Liria e të Shprehurit dhe Liria e Fjalës (AI)

Të gjithë njerëzit duhet të kenë të drejtën të thonë atë që mendojnë, të ndajnë informacione dhe të kërkojnë një botë më të mirë.

Bota dixhitale na jep shumë më shumë prej nesh akses në informacionin që na nevojitet, duke përfshirë sfidimin e qeverive dhe korporatave. Informacioni është fuqi dhe interneti ka potencialin të fuqizojë ndjeshëm shtatë miliardë njerëzit e botës.

Zgjidhja: Për çfarë po bën thirrje Amnesty International?

• Të burgosurit e ndërgjegjes në mbarë botën duhet të lirohen menjëherë dhe pa kushte

• Të gjitha ligjet që kriminalizojnë njerëzit që flasin apo protestojnë në mënyrë paqësore, duhet të hiqen nga librat e ligjit

• Ligjet kundër gjuhës së urrejtjes ose nxitjeve të tjera për diskriminim dhe dhunë nuk duhet të përdoren për të shtypur disidencën paqësore

• Njerëzit duhet të kenë akses në informacion dhe fuqia e qeverive dhe kompanive për të marrë informacion rreth individëve dhe organizatave duhet të kufizohet

Liria e fjalës, ose liria e shprehjes, vlen për idetë e të gjitha llojeve, duke përfshirë ato që mund të jenë thellësisht fyese. Ndërsa e drejta ndërkombëtare mbron fjalën e lirë, ka raste kur fjala mund të kufizohet në mënyrë legjitime sipas të njëjtit ligj, si për shembull kur ajo shkel të drejtat e të tjerëve, ose kur mbron urrejtjen dhe nxit diskriminimin ose dhunën.

Çdo kufizim në lirinë e shprehjes duhet të parashikohet me ligj, të mbrojë disa interesa publike ose të drejtat e të tjerëve dhe të jetë qartësisht i nevojshëm për këtë qëllim. Një raportim i lirë i shtypit mbi çështjet që na interesojnë dhe formësojnë jetën tonë është një element kyç ndërtimor i çdo shoqërie që respekton të drejtat.

Liria e shprehjes mbështet gjithashtu të drejta të tjera të njeriut si e drejta për lirinë e mendimit, ndërgjegjes dhe fesë, duke i lejuar ato të lulëzojnë. Qeveritë kanë për detyrë të ndalojnë të folurin me urrejtje dhe nxitje, por shumë e shpërdorojnë autoritetin e tyre për të heshtur mospajtimin paqësor duke miratuar ligje që kriminalizojnë lirinë e shprehjes. Kjo shpesh bëhet në emër të kundërterrorizmit, sigurisë kombëtare ose fesë. Kohët e fundit, liria e shprehjes është kërcënuar nga autoritetet duke shtypur aktivistët, OJQ-të dhe individët që ndihmojnë refugjatët dhe migrantët.

Amnesty International mbështet njerëzit që flasin në mënyrë paqësore për veten e tyre dhe për të tjerët, qoftë një gazetar që raporton për dhunën nga forcat e sigurisë, një sindikalist që ekspozon kushtet e këqija të punës apo një udhëheqës indigjen që mbron të drejtat e tyre mbi tokën kundër bizneseve të mëdha. AI do të mbronte në mënyrë të ngjashme të drejtën e atyre që mbështesin pozicionet e bizneseve të mëdha, forcat e sigurisë dhe punëdhënësit për të shprehur pikëpamjet e tyre në mënyrë paqësore.

Zëri ynë ka rëndësi. Ne kemi të drejtë të themi atë që mendojmë, të ndajmë informacione dhe të kërkojmë një botë më të mirë. Ne gjithashtu kemi të drejtën të pajtohemi ose të mos pajtohemi me pushtetarët dhe t’i shprehim këto mendime në protesta paqësore. Ushtrimi i këtyre të drejtave pa frikë ose ndërhyrje të paligjshme është thelbësor për të jetuar në një shoqëri të hapur dhe të drejtë, një shoqëri në të cilën njerëzit mund të kenë akses në drejtësi dhe të gëzojnë të drejtat e tyre njerëzore.

Bashkohu me Amnesty, mbro të Drejtat e Njeriut

Regjistrohuni falas në faqen e internetit të Amnesty International

https://www.amnesty.org/en/get-involved/join/

Veprimet tona, të mëdha e të vogla, u bëjnë presion qeverive, institucioneve dhe vendim-marrësve që të bëjnë gjënë e duhur.

BURIMI

https://www.amnesty.org/

Liria e të Shprehurit dhe Liria e Fjalës (AI)

Në temë