Privatësia

Therçaj INC © /ˈθertʃaɪ/

KTHIMET

Politikat dhe afatet kohore për Kthimet ose Anulimet e Produkteve në lidhje me Porositë e kryera në dyqanin tonë virtual, tregohen individualisht për çdo produkt kur kthimi është i disponueshëm.

• Kur nuk ka Kthime të pranuara të përfshira në detajet e produktit, produkti(et) nuk mund të kthehen, as të anulohen

Na dërgoni një e-mail me kërkesën tuaj specifike nga e njëjta adresë që keni përdorur për të kryer blerjen (ose e lidhur aktualisht me llogarinë tuaj), përfshini Numrin e Porosisë suaj dhe ne do ta përpunojmë kërkesën tuaj shpejt dhe do t’ju njoftojmë.

• Ju lutemi, kini parasysh se ne pranojmë porosi në dyqanin tonë të sigurt virtual në internet nga klientët e regjistruar​, ashtu si edhe nga vizitorët pa llogari

KUSHTET

Kjo faqe interneti dhe dyqani virtual i sigurt mirëmbahen nga Therçaj INC.

www.thercaj.al

“Therçaj INC” është një Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar (SHPK) e regjistruar në Qendrën Kombëtare Shqiptare të Biznesit (QKB) me Numër Unik Identifikues Subjekti (NUIS) M02227017N, e themeluar në Tetor 2020, që operon si një sipërmarrje ndërkombëtare me seli ligjore në Tiranë, Shqipëri.

©

Kushtet për blerjen e produkteve nga dyqani ynë virtual janë të detajuara individualisht për çdo artikull, së bashku me specifikimet e zbatueshme.

Të gjitha përmbajtjet e publikuara dhe të shfaqura në faqen tonë të internetit (p.sh. teksti, imazhet, audio, video) duke përfshirë produktet për shitje në dyqanin tonë virtual janë në pronësinë tonë (përveç rasteve kur thuhet ndryshe) dhe mbeten të mbrojtura gjatë gjithë kohës nga ligjet dhe rregulloret ndërkombëtare dhe vendase për të drejtat e autorit.

Tarifat dhe komisionet bankare që zbatohen për çdo transaksion financiar midis Dyqanit tonë dhe Klientit si rezultat i blerjeve të tyre në dyqanin tonë virtual të verifikuar në internet të aksesueshëm përmes ndërfaqeve të sigurta të faqes sonë të internetit, duhet të ndahen përkatësisht, kështu që secila palë paguan tarifat e tyre të zbatueshme për Bankën(at) e përfshira.

Ne mund t’i anulojmë të gjitha kushtet dhe politikat që zbatohen mbi Porositë dhe produktet menjëherë dhe pa asnjë njoftim apo konfirmim për palët e përfshira, në rastet e mëposhtme:

• kur na kërkohet ta bëjmë këtë nga agjencitë e zbatimit të ligjit dhe institucionet që njihen ndërkombëtarisht si demokratike

• kur ne përcaktojmë objektivisht që Klienti po shkel ligjin duke përdorur produkt(e) që ata kanë blerë në dyqanin tonë

• kur kemi prova që Klienti synon të përdorë ndonjë nga produktet që (ka) blen(rë) në dyqanin tonë për qëllime të paligjshme

PRIVATËSIA E FAQES SË INTERNETIT

Kush jemi ne
Adresa jonë e internetit është: https://inc.thercaj.al/

PRIVATËSIA E DYQANIT

Ne mbledhim informacione rreth jush gjatë procesit të arkëtimit në dyqanin tonë.

Çfarë mbledhim dhe ruajmë
Ndërsa vizitoni faqen tonë, ne do të gjurmojmë:

Produktet që keni parë: ne do ta përdorim këtë për t’ju treguar, për shembull, produktet që keni parë së fundmi

Vendndodhja, adresa IP dhe lloji i shfletuesit: ne do ta përdorim këtë për qëllime të tilla si vlerësimi i taksave dhe transporti

Adresa e transportit: ne do t’ju kërkojmë ta vendosni këtë në mënyrë që, për shembull, të vlerësojmë dërgesën përpara se të bëni një porosi dhe t’ju dërgojmë porosinë!
Ne do të përdorim gjithashtu biskota (cookies), për të mbajtur gjurmët e përmbajtjes së shportës ndërsa ju jeni duke shfletuar faqen tonë.

Kur blini nga ne, ne do t’ju kërkojmë të jepni informacione duke përfshirë emrin tuaj, adresën e faturimit, adresën e transportit, adresën e emailit, numrin e telefonit, detajet e kartës së kreditit/pagesës dhe informacione opsionale të llogarisë, si emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin. Ne do ta përdorim këtë informacion për qëllime, të tilla si:

Ju dërgojmë informacione për llogarinë tuaj dhe porosinë

Përgjigjemi ndaj kërkesave tuaja, duke përfshirë rimbursimet dhe ankesat

Përpunimin pagesave dhe parandalimin e mashtrimeve

Krijimin e llogarisë suaj në dyqanin tonë

Të zbatojmë çdo detyrim ligjor që kemi, si për shembull llogaritjen e taksave

Përmirësimin e ofertave dhe dyqanit tonë

Ju dërgojmë mesazhe marketingu, nëse vendosni t’i merrni ato

Nëse krijoni një llogari, ne do të ruajmë emrin, adresën, emailin dhe numrin tuaj të telefonit, të cilët do të përdoren për të plotësuar arkën (kasën) për porositë e ardhshme.

Ne përgjithësisht ruajmë informacionin rreth jush për aq kohë sa kemi nevojë për atë informacion, për qëllimet për të cilat i mbledhim dhe përdorim, si dhe nuk na kërkohet ligjërisht ta vazhdojmë ta mbajmë atë. Për shembull, ne do të ruajmë informacionin e porosisë për 5 vite për qëllime tatimore dhe kontabiliteti. Kjo përfshin emrin tuaj, adresën e emailit dhe adresat e faturimit dhe transportit.

Ne do të ruajmë gjithashtu komentet ose vlerësimet, nëse vendosni t’i lini ato.

Kush në ekipin tonë ka akses
Anëtarët e ekipit tonë kanë akses në informacionin që ju na jepni. Për shembull, Administratorët, ashtu si edhe Menaxherët e Dyqanit mund të kenë akses mbi:

Porositë dhe detajet se si ajo është blerë, kur është blerë dhe ku duhet të dërgohet, dhe

Informacionin e klientit si emri juaj, adresa e emailit dhe informacioni i faturimit dhe transportit.

Anëtarët e ekipit tonë kanë akses në këtë informacion për të ndihmuar në përmbushjen e porosive, për të përpunuar rimbursimet dhe për t’ju mbështetur.

Ajo që ndajmë me të tjerët
Ne ndajmë informacione me palët e treta që na ndihmojnë t’ju ofrojmë porositë tona dhe shërbimet e dyqanit.

Pagesat
Kur pranojmë pagesa përmes PayPal, disa nga të dhënat tuaja do t’i kalojnë PayPal-it, duke përfshirë informacionin e kërkuar për të përpunuar ose mbështetur pagesën, si p.sh. totali i blerjes dhe informacioni i faturimit. E njëjta gjë vlen për çdo mundësi tjetër pagese kur pranojmë pagesa të drejtpërdrejta në mënyrë elektronike përmes ofruesve të autorizuar dhe të verifikuar.